+86 21 63869001 anew@anewglobal.net
blog

消防评估

安佑环境向多个跨国企业提供消防安全专项咨询,其中包括了办公室和实验室改造竣工前的消防合规性评估、现有办公场所的消防合规性评估、危险品仓库的消防设计图纸审核、消防法律法规及标准的数据库建立、消防安全相关培训等。

阅读更多
blog

供应链清洁水

安佑环境帮助数家品牌公司设计并执行了供应链的清洁水项目,包括供应链相关工厂的用水和排水信息收集和调查、供应商水方面风险初步评估和供应商的水管理能力建设。在安佑环境的帮助下,品牌客户识别了供应链里水风险相对较高的工厂并提升了他们的水管理表现。

阅读更多
blog

数据中心项目案例

安佑环境向多个科技公司提供数据中心的EHS咨询服务,比如:数据中心建设前期的危险废物仓库的设计咨询;根据环评以及数据中心的工艺产废流程编制完善的废物源矩阵表;

阅读更多
blog

供应链能效项目

安佑环境受某跨国电子消费品品牌公司委托对其超过30多家供应链企业进行节能审计和节能量审核等服务。安佑环境帮助客户分析掌握其各供应链企业的能源管理水平及不同能耗系统的用能状况,排查能源损耗问题和薄弱环节,挖掘潜在节能项目,寻找节能方向,最终实现能源消耗的降低和能源使用效率的提高。

阅读更多
blog

绿色化学品

安佑环境与多家高科技品牌公司合作开发、实施和管理其供应链的化学品管理项目,包括制造限制物质 (MRS) 评估、全材料披露 (FMD) 评估和更安全的清洗剂认证项目,旨在保护供应链中工人的健康和安全,并保护环境。

阅读更多
blog

废弃物零填埋

自公司成立之初,安佑环境就预判了国家政策形势成立了废弃物零填埋的顾问团队。在过去的几年中,安佑环境深耕国内外废弃物零填埋的前沿技术和认证标准,有一整套成熟帮助企业快速实施废弃物零填埋项目的指导和培训方案...

阅读更多
mf 独立站开发 汽车 铜管 에어컨 跨境 ワンストップ購入 网页设计 china http://baoli.yuejiayinyue.com/ http://binggou.yuejiayinyue.com/ http://boniya.yuejiayinyue.com/ http://buzhen.yuejiayinyue.com/ http://chuchuang.yuejiayinyue.com/ http://danbao.yuejiayinyue.com/ http://dianqing.yuejiayinyue.com/ http://anli.yuejiayinyue.com/ http://xuexi.yuejiayinyue.com/ http://jiansuo.yuejiayinyue.com/ http://kecheng.yuejiayinyue.com/ http://faren.yuejiayinyue.com/ http://longduan.yuejiayinyue.com/ http://fanhuan.yuejiayinyue.com/ http://fengxian.yuejiayinyue.com/ http://kechuang.yuejiayinyue.com/ http://jinzhi.yuejiayinyue.com/ http://susong.yuejiayinyue.com/ http://tingshen.yuejiayinyue.com/ http://zichan.yuejiayinyue.com/ http://gongtong.yuejiayinyue.com/ http://guanxia.yuejiayinyue.com/ http://guoqi.yuejiayinyue.com/ http://cexiao.yuejiayinyue.com/ http://leian.yuejiayinyue.com/ http://hunyin.yuejiayinyue.com/ http://mingshi.yuejiayinyue.com/ http://neigui.yuejiayinyue.com/ http://hegui.yuejiayinyue.com/ http://jiage.yuejiayinyue.com/ http://shuju.yuejiayinyue.com/ http://zhixing.yuejiayinyue.com/ http://yuangong.yuejiayinyue.com/ http://touzhi.yuejiayinyue.com/ http://chuzhi.yuejiayinyue.com/ http://quanyi.yuejiayinyue.com/ http://ziqing.yuejiayinyue.com/ http://fenpei.yuejiayinyue.com/ http://shougou.yuejiayinyue.com/ http://shangshi.yuejiayinyue.com/ http://hebing.yuejiayinyue.com/ http://ruhe.yuejiayinyue.com/ http://wangluo.yuejiayinyue.com/ http://huigou.yuejiayinyue.com/ http://jingwai.yuejiayinyue.com/ http://baogao.yuejiayinyue.com/ http://qingqiu.yuejiayinyue.com/ http://renge.yuejiayinyue.com/ http://qishu.yuejiayinyue.com/ http://zaiwu.yuejiayinyue.com/ http://zongze.yuejiayinyue.com/ http://chengbao.yuejiayinyue.com/ http://chongzu.yuejiayinyue.com/ http://zhili.yuejiayinyue.com/